Omakuva

laihonen.eu

Käyttöehdot ja tietosuoja

Sivuston käyttöehdot ja tietosuoja

Tämä www-sivusto laihonen.eu , joka toimii myös alias-osoitteilla www.laihonen.eu, www.netti.fi/mil , www.netti.fi/~mil ja www.netti.fi/~mil1 on kokonaisuudessaan allekirjoittaneen yksityishenkilönä ylläpitämä ei-kaupallinen sivusto, joka tarjotaan sellaisenaan kaikkien vapaasti luettavaksi.

Huolimatta vilpittömästä pyrkimyksestäni pitää nämä sivut ajan tasalla ja tiedoiltaan oikeina, nämä sivut voivat kuitenkin sisältää asiavirheitä ja osittain vanhentunutta tietoa ja siksi lukijan tulee varmistaa tärkeäksi kokemansa tiedot myös muista lähteistä. Tämä on erityisen tärkeä asia huomattavaksi autismia koskevien sivujen suhteen.

Nämä sivut eivät ole minkään viranomaisen eikä julkisyhteisön ylläpitämiä eikä allekirjoittanut omaa lääketieteellistä eikä oikeustieteellistä ammattipätevyyttä. Sivut sisältävät kuitenkin linkkejä myös viranomaisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen omille Internet-sivuille sekä muille kolmannen osapuolen internet-sivuille - ne aukeavat erilliseen ikkunaan tai selaimen uudelle välilehdelle. On suotavaa, että lukija tarkistaa tarvitsemansa tiedot myös muista - tarpeen vaatiessa myös virallisista lähteistä. Vastuu näiden tietojen käyttämisestä ja sen seurauksista jää kullekin lukijalle itselleen.

Pyrin antamaan oikeaa ja ajantasaista tietoa, mutta en takaa, että kaikki näillä sivuilla kerrotut asiat ovat paikkansapitäviä viimeisimpien lakien, säädösten ja muiden tietojen mukaisesti.

Sivusto sisältää linkkejä kolmannen osapuolen www-sivuille, joiden saatavuutta, sisällön ja tietojen oikeellisuutta en voi taata enkä ottaa niiden sisällöstä vastuuta huolimatta siitä, että pyrin viittaamaan vain asiallisesti luotettaviin tai luotettavalta vaikuttaviin sivuihin. On myös mahdollista, että näillä omilla sivuillani olevat linkit kolmannen osapuolen sivuille eivät kaikki toimi enkä voi niiden toimivuutta aina taata.

Näillä sivuilla antamieni tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista vastaa yksin tietojen käyttäjä.

Tekijänoikeudesta

Allaolevassa tekstissä sana "aineisto" tarkoittaa mitä tahansa valokuvaa, videokuvaa, ääntä, piirrosta, tekstiä tai niiden yhdistelmää.

Näillä laihonen.eu ja sen alias-osoitteessa olevilla www-sivuilla esitetty aineisto on tekijänoikeuslailla suojattua.

Kaikki näillä sivuilla olevat valokuvat ovat allekirjoittaneen tai perheenjäsenteni ottamia, ellei toisin kuvan yhteydessä mainita. Samoin sivuilla esiintyvien piirrosten ja logojen tekijänoikeuden omistaa allekirjoittanut allamainituin poikkeuksin:

  1. GOOGLE-logon, -tavaramerkin ja GOOGLE-palvelut omistaa Google.
  2. WEB COUNTER- logon ja tavaramerkin omistaa Digits.com

Aineiston kopioiminen missä tahansa muodossa ilman oikeudenomistajan lupaa on kielletty siten kuin Suomen tekijänoikeuslaki määrää. Samoin aineiston julkaiseminen, jakelu ja muu levittäminen missä tahansa muodossa ilman oi28.12.2014p>

Aineiston kaupalliseen käyttöön ja levitykseen on pyydettävä erillinen kirjallinen lupa oikeudenomistajalta.

Allekirjoittanut myöntää täten luvan kopioida yksityiseen henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupalliseen opetus- sekä tutkimuskäyttöön näillä sivuilla esitettyä allekirjoittaneen (oikeudenomistajana) omistamaa aineistoa. Aineistoa ei saa osittainkaan kopioida eikä esittää minkään toisen www-sivuston osana (esim. kehyksessä) ilman oikeudenomistajan lupaa edes yksityiskäytössä. Hakukoneiden sivuilla aineistoa saa käyttää vain siinä laajuudessa kuin se viitetiedon esittämisen kannalta on tarpeen. Linkin käyttö on sallittu, kun se osoittaa koko sivulle.

Sivuilla olevan tekstin kopioiminen ja julkaiseminen jossain toisessa julkaisussa ilman oikeudenomistajan lupaa on sallittu siinä laajuudessa kuin Suomen tekijänoikeuslaissa asiasta säädetään. Näiden sivujen tekstien tekijänoikeuden omistaa allekirjoittanut.

Tietosuoja

Näillä laihonen.eu ja sen alias-osoitteessa olevilla www-sivuilla ei kerätä mitään tietoja sivujen käyttäjästä, lukuunottamatta Palautetta-sivua, jossa pyydettävien tietojen antaminen on käyttäjälle täysin vapaaehtoista. Käyttäjän Palautetta-sivulla antamia henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mahdolliseen käyttäjän ja allekirjoittaneen väliseen yhteydenpitoon eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ellei Suomen laki toisin vaadi.

Käyttäjän Palautetta-sivulla tai sähköpostitse allekirjoittaneelle antamia muita kuin henkilötietoja voidaan käyttää näiden www-sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Allekirjoittanut pidättää itselleen oikeuden olla käyttämättä tällaista tietoa.

Salossa, 13. syyskuuta 2009

Mikko Laihonen

 


Uusia päivityksiä

14.3.2017: Sukuseuraluettelo on kokonaan tarkistettu ja korjattu. Mitkä tiedot ovat muuttuneet ja miten, sen löydät päivityshistoriasta.

14.3.2017: Sukututkimusyhdistystenluettelo kotisivuosoitteineen on kokonaan tarkistettu ja korjattu.

14.3.2017: Yksityishenkilöiden koti- ja sukusivuluettelo on kokonaan tarkistettu ja korjattu.

14.3.2017: Kuva-albumiin on lisätty uutena Salon Perniössä sijaitsevan Kalliolaakson linnaa esittelevät kuvat

 

Aikaisemmat päivykset tästä

Kokoelma hyödyllisiä, tarpeettomia, mielenkiintoisia tai muuten vain hankittuja linkkejä eri aihepiirrettäin koottuna. Uusimpina 'Yksityishenkilöiden sukusivut', 'Kunnat ja kaupungit' sekä 'Hupia ja huumoria'-osasto - Lue lisää...

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen ja kehitykseen. - Lue lisää...

Olen harrastanut sukuni tutkimista jo yli 30 vuotta. - Lue lisää...


Tietoja sivustosta | Sivukartta | Käyttöehdot ja tietosuoja | Yhteystiedot | Copyright © 2017 Mikko Laihonen 14.03.2017